Deševanja 2017

Programske aktivnosti „Razumimo različitost“ biće realizovane uz pomoć grada Niša, gradske uprave i Sekretarijata za dečiju i socijalnu zaštitu.

Srednjoškolci ukidaju različitost

Za osam meseci koliko traje projekat „Razumi različitosr“ srednjoškolci će naučiti da prepoznaju probleme osoba sa invaliditetom, da ih prihvate kao i ostale vršnjake i podignutu svest kod drugova o razumevanju različitosti

*Projekat je počeo maja i završava se krajem decembra

„Razumi različitost“ naziv je novog projekta koji će u narednih osam meseci realizovati Udruženje „Dragana Rodić“ sa ciljem da se podigne svest dok mladih o osobama sa invaliditetom sa kojima se oni sreću u svojoj učionici, školi i okolini. Projekat će je počeo 10.maja i trajaće do kraja decembra, a prema rečima Dragane Rodić, planirane programske aktivnosti biće realizovane uz pomoć grada Niša, gradske uprave, Sekretarijata za dečiju i socijalnu zaštitu.Veliku pomoć u realizaciji projekta daće i niški srednjoškolci sa kojima  je Udruženje uspostavilo sardanju.

„Projekat „Razumi različitost“, je svojevrsni nastavak dosadašnjih aktivnostu Udruženja, ali smo ovog puta akcenat satavili na podizanju sveti o različitosti kod mladih, pre svega srednjoškolaca, koji će biti ti koji će svojim vršnjacima govoriti o tome kako i na koji način prepoznati osobe sa invaliditetom, razumeti situaciju u kojoj se one nalaze, barijere sa kojima se sreću, i prihvatiti ih kao sebi jednikim jer oni, to, zapravo, i jesu“, kaže Dragana Rodić. „Ciljna grupa projekta su, dakle srednjoškolci, koji su nam se nesebično pridružili u realizaciji projekta preko svojih  učeničkih parlamenata“.

Projekat koji je već krenuo podrazumeva izradu edukativnih brošura koje će biti podeljene srednjoškolcima i koje pokazuju različite situacije sa kojima se srednjoškolci susreću, a vezane sa za osobe sa invaliditetom. Programske aktivnosti će obuhvatiti i mini koncerte, edukativne radionice, aktivizm na ulici.

„Poenta svega ovoga je da se  ukaže na postaojanje osoba sa invaliditetom u školama srednjeg obrazovanja i da se na neobavezan način te osobe identifikuju i prihvate kao i svi ostali srednjoškolci“, dodaje Dragana Rodić. „Važno je da se mladi što ranije upoznaju sa osobama sa invaliditetom, u trenutku kada se formiraju njihovi stanovi, a period u srednjim školama je pravo vreme za to. Ukoliko u tom periodu formaraju pozitivne stavove prema osobama sa invaliditetom i na pravi način prihvate različitost, oni će iste preneti i na svoje vršnjake, ali i na mlađe od sebe“.

Za srednjoškolce će biti organizovane i posete osoba sa invaliditetom koje će im preneti sboja dosadašnja iskustva, a direktan kontakt sa njima razbiće stigme koje sada postoje u društvu, ali pre svega u njihovom odnosu prana osobama sa invaliditetom.

Ilija Jovanović je učenik trećeg razreda Prve niške gimnazije „Stevan Sremac“, predsednik je Učeničkog parlamenta u ovoj školi i jedan je od učesnika u projektu.

„Ideja je odlična jer je potrebno da se mladima podigne svest o osobama sa invaliditetom“ kaže Ilija Jovanović. „U školi smo već imali jedan drastičan primer odnosa prema jednoj od naših drugarica sa invaliditetom koji je pokazao da nam je ovakav i ovaj način edukacije neophodan. Radi se o našoj drugarici koja je morala da promeni školu i da dođe kod nas jer je u prethodnoj drugovi u razredu nisu prihvatili, psihički i verbalno su je maltretirali zbog toga što je imala problema sa nogama i nije mogla da se kreće kao i svi ostali.Kada je došla kod nas ceo razred ju je prihvatio sasvim normalno gledajući na nju kao na svakog drugog druga iz odeljenja.Da razumemo različitost sa kojom smo se tada sreli u velikoj meri nam je pomogla Dragana Rodić koja je u to vreme održala jedno predavnje u našoj školi, a koje je u potpunosti promenilo našu svest kada se radi o osobama sa invaliditetom.To treba sve da čuju, a ovaj projekat je pruža, upravo, tu mogućnost“.

Mada su srednjoškolci ciljna grupa, u ovom slučaju akcija će dobiti tokom trajanja i širu dimenziju. Preneće se i na osnovne škole.

„Ideja je da predavanja, brušure i ostali materijal, prilagođen uzrastu osnovnoškolaca, bude podeljen i učenicima osnovnih škola“, dodaje Dragana Rodić. „ Na taj način ćemo i osnovce, kao najmlađi školski uzrast dece, upoznati sa osobama sa invaliditetom i pospešiti razvijanje pozitivnih stavova prema njima. Za to će biti zaduženi srednjoškolci  koji će, kao vršnjački edukatori, osnovcima pomoći da prepoznaju i razumeju razlike sa kojima se i oni svakodnevno sreću“.

Prema rečima Dragane Rodić ovakav vid edukacije osnovaca i srednjoškolaca pomoći će ne samo osobama sa invaliditetom, već i deci koja potiču iz porodica u kojima su, recimo, njihovi roditelji osobe sa nekom vrstom invaliditeta.

„Ta deca će jednog dana poći u školu i suočiće se sa tom nekom vrstom različitosti koja kod njih može da dovede do  negativnih posledica.Ovim projektom želimo da pomognemo i toj deci, da im obezbedimo normalno školovanja, da se socijalizuju na pravi način, da kroz druženje sa ostalima povećaju svest kod svojih vršnjaka o tome, da bude prihvaćena, da bude ravnopravna, da se druže sa ostalom decom kao i svi njihovi vršnjaci, da se ne osečaju odbačenim“, kaže Dragana Rodić.

Tokom trajanja projekata i posete školama, učesnici akcija će ukazati i na arhitekstonske,ali i sve druge barijere, koje postoje u osnovnim i srednjim školama, a koje onemogućavaju osobama sa invaliditetom da ostvare jedno od svojih osnovni prava, a to je pravo na obrazovanje. Ideja projekta je i da, u jednom trenutku i osobe sa invaliditetom i ostali, krenu u zajedničku akciju u borbi protiv nasilja koje je sve prisutnije u školi, a koje obuhvata i negativan odnos prome osobama sa invaliditetom. Njihov zadatak biće da pospeše međusobno druženje vršnjaka i saradnju.

                                     V.Petrović

U mesecu junu u skladu sa planom i programom i uz pomoć stručnih saradnika i srednjoškolaca završena je brošura koja će se koristiti u daljem sprovođenju programskih aktivnosti “Razumimo različitost”. Kao i flajeri, posteri koji će se koristiti na radionicama, predavanjima i uličnim aktivnostima u skladu sa programom.

UDRUŽENJE “DRAGANA RODIĆ” U OKVIRU PROJEKTA “RAZUMI RAZLIČITOST” ORGANIZOVALO ULIČNU AKCIJU PODELE FLAJERA

       Ne okrećimo glavu, pomognimo drugima !  

*U okviru projekta „Razumi različitost“ srednjoškolci su juče sugrađanima na ulicama Niša podelili flajere sa porukom da razumeti različitost i biti human nije teško

*Projektom su obuhvaćeni srednjoškolci koji i sami učestvuju u njemu, ali će se aktivnosti preneti i na učenike osnovnih škola

U okviru projekta koji realizuje Udruženje “Dragana Rodić”, a koji nosi naziv “Razumi različitost”, niški srednjoškolci su ovih dana krenuli u akciju podele flajera sugrađanima na niškim ulicama. Cilj poruka ispisanih na falajerima je da se ukaže na postojanje rezličitosti u društvu, ali i da kod ljudi pokrenu i probude humanost. Uključivanjem mladih u projekat, pre svega srednjoškolaca, Udruženje “Dragana Rodić” je imalo još jedan cilj. Podizanje svesti kod mladih o osobama sa invaliditetom sa kojima se oni sreću u svojoj okolini.

“Podelom flajera sugrađanima želimo da skrenemo pažnju na različitost, na osobe sa invaliditetom ili drugih razlika, ali i da im, istovremeno, pomognemo da shvate da ne treba okretati glavu kada su upitanju te različitosti”, kaže Dragana Rodić. “Poruke na flajerima koje su mladi delili Nišlijama su jasne, i glase ne ustručavajte se da pomognete, ne okrećite glavu, priđite im bez ustezanja i pitajte da li je pomoć potrebna. Tako će svima biti bolje, i njima i osobama koje su se suočile sa različitošću i prihvatile je”, ističe Drgana Rodić.

Ona dodaje da podela flajera samo jedna u nizu akcija koje su planirane u okviru projekta “Razumimo različitost”. Pripremljene su i edukativne brošura koje će biti podeljene srednjoškolcima i koje pokazuju različite situacije sa kojima se srednjoškolci susreću, a vezane sa za osobe sa invaliditetom. Programske aktivnosti će obuhvatiti i mini koncerte, kao i edukativne radionice.

“Slične ulične akcije organizovaćemo i u avgustu, planiramo i niz mini koncerata na kojima će biti masovnijeg druženja mladih, ali centralni deo projakta biće realizovan sa početkom nove školske godine, jer smo ovog puta akcenat stavili na podizanju svesti o postojanju različitosti upravo kod školske omladine. Zadatak srednjoškolaca biće da sa svojim vršnjacima razgovaraju o različitosti i istovremeno ih edukuju.Ciljna grupa projekta su, upravo, učenici srednjih škola”.

Projekat koji je počeo u maju  trajaće do kraja decembra, a prema rečima Dragane Rodić, planirane programske aktivnosti biće realizovane uz pomoć grada Niša, gradske uprave, Sekretarijata za dečiju i socijalnu zaštitu, ali uz veliku podršku Učeničkih parlamenata srednjih škola.

Da postoje predrasude među mladima prema različitostima govere i iskustva sa kojima su se srednjoškolci sreli.Mnogi od njih navode primere iz svojih učionica, ali i primere dobre prakse koje oni ovim projektom žele da prenesu drugima.Prema rečima Ilije Jovanovića, učenika Prve niške gimnazije “Steva Sremac”, sve to može da se popravi samo je potrebno da se različitost prihvati, a njihov zadatak će biti upravo to, da vršnjake nauče da prihvataju različitosti.

„Cela se priča vrti oko toga da ukažemo na postojanje osoba sa invaliditetom u školama srednjeg obrazovanja“, dodaje Dragana Rodić. „ Zato je važno da se mladi što ranije upoznaju sa osobama sa invaliditetom, u trenutku kada se formiraju njihovi stavovi koje će postati deo njihove ličnosti. Tako ćemo stvoriti novu generaciju ljudi kod kojih je razbijena stigma koja prati osobe sa invaliditetom“.

Mada su srednjoškolci ciljna grupa, akcija će dobiti tokom trajanja i širu dimenziju.

„Praktično to znači da akciju “prenesemo” i na osnovce, a to će biti zadatak za srednjoškolce”, objašnjava Dragana Rodić. “Deo materijala, brušura koje će biti prilagođene uzrastu osnovaca, biće podeljen i đacima osnovnih škola. Na taj način ćemo i najmlađe osnovce upoznati sa osobama sa invaliditetom i pospešiti razvijanje pozitivnih stavova prema njima“, ističe Dragana Rodić.

Prema rečima Dragane Rodić ovakav vid edukacije osnovaca i srednjoškolaca pomoći će ne samo osobama sa invaliditetom, već i deci koja potiču iz porodica u kojima su, recimo, njihovi roditelji osobe sa nekom vrstom invaliditeta.

                                     V.Petrović