Dešavanja 2020

WEBINAR
Podrška roditeljima i stručnim saradnicima u radu sa osobama kojima je potrebna posebna podrška u razvoju


Psihološko savetovalište za studente SKC-a u Nišu u saradnji sa udruženjem za osobe sa invaliditetom „Dragana Rodić“ i portalom ,,Uklonimo barijere“ (e-PSIHOLOG) organizuje webinar pod nazivom „Podrška roditeljima i stručnim saradnicima u radu sa osobama kojima je potrebna podrška u razvoju“.
Na ovom webinaru ćete se upoznati sa nastajanjem situacije hendikepa u okviru Kvebeške klasifikacije. Predavanje ima za cilj da Vas upozna sa Portidž metodom rada odnosno načinu rada koji obuhvata uključivanje roditelja i stručnih saradnika u stimulisanju i razvoju životnih veština osoba kojima je potrebna posebna podrška u radu kao i o načinu formiranja individualnog plana napredovanja u razvoju (IROP), sadržaju IROP-a, formiranju dugoročnih i kratkoročnih ciljeva kao i primeni ovog obrazovanog modela u trenutnoj situaciji pandemije COVID-19.
Predavač na našem webinaru biće doc. dr Biljana N. Jaredić. Psiholog, savetnik za pojedince, porodice i parove, TA praktičar. Zaposlena je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, gde radi kao docent, a pored toga je i šef katedre za psihologiju. Takođe, veliki svoj doprinos daje udruženju roditelja dece kojima je potrebna posebna podrška u razvoju ,,Podrži me“.
Prisustvovanje webinaru je BESPLATNO. Održaće se na ZOOm platformi 13. decembra 2020. u 17:00 časova.
Link za pristup ZOOM-u:
https://zoom.us/j/93106230672…
Meeting ID: 931 0623 0672
Passcode: 952128
Molimo Vas da popunite sledeću prijavu kako bismo imali uvid u broj prijavljenih učesnika na webinar-u: https://forms.gle/wYQMxnrozdkxkMA56
Vidimo se!

 


“E-dokument i E-psiholog – aplikacije za brzu pomoć”

Kako se koriste onlajn aplikacije E-dokument i E-psiholog, tema je radionica koje organizuje internet portal „Uklonimo barijere“.

Prema rečima tima koji uređuje portal „Uklonimo barijere“ na ovaj način će se skratiti i potrebno vreme da se dođe do određenih informacija i dokumenata, a što je još važnije dostupnost nekih institucija će postati lakša, što bi u krajnjem značilo, prevazilaženje fizičkih barijera jednim klikom. Aplikacije će biti predstavljene javosti u petak, 30.oktobra na konferenciji za novinare koja je zakazana za 13 sati na Univerzitetu u Nišu u multimedijalnoj Sali.

Uredništvo portala takođe dodaje da će osobama sa invaliditetom dve nove opcije, koje mogu da koriste, sigurno biti od koristi, te da će im omogućiti dolazak do određenih dokumenata, ali i psihološke podrške ukoliko se suočavaju sa nekim problemom. Kako bi ovladali korišćenjem aplikacija organizovaće se serija radionica, predstaviće im se i video upustvo za  korišćenje aplikacija, a sa njima će raditi i licencirani informatičari kao i saradnici na e-dokumentu koji će im pružiti precizne informacije kako da ostvare svoja zakonska prava. Takođe na portalu „Uklonimo barijere“ će biti dostupna i serija istraživačkih multimedijalnih priča u okviru koji će obrađivati komplikovane procedure ostvarivanja različitih prava za osobe sa invaliditetom.

Osnovni cilj svega navedenog je da osobe sa invaliditetom mogu na brz i lak način, posredstvom nekoliko klikova da dođu do određene informacije ili nekog dokumenta. Istovremeno se neće sresti sa nizom barijera jer su mnoge institucije ili ustanove za njih i sada nepristupače.

E-dokument i E-psiholog su za sada jedinstvene onlajn aplikacije, koje funkcionišu u sklopu portala „Uklonimo barijere“, a prvenstveni cilj je da se osobama sa invaliditetom olakša ostvarivanje zakonskih prava i pruži psihološka pomoć u teškim životnim trenucima.

Krakat opis aplikacija

E-dokument predstavlja onlajn aplikaciju koja je namenjena dobijanju odgovarajućih dokumenata. Kako komplikovane birokratske procedure znaju da deluju demotivišuće na osobe sa invaliditetom, one će na jednom mestu dobiti objedinjene najvažnije informacije u vezi sa ostvarivanjem prava poput personalne asistencije, besplatnog javnog prevoza, elektronskog recepta, dobijanja parking nalepnice, različitih oblika socijalne pomoći i slično. Ono što je još značajnije budući korisnici ovog servisa će na jednom mestu moći da preuzmu svu neophodnu dokumentaciju koja im je potrebna za ostvarivanje navedenih prava.Pokretanje jednog ovakvog servisa u skladu je sa digitalnom agendom koja se javno zagovara u našem društvu, a osnovna želja nam je da preciznim informacijama olakšamo građanima realizaciju zakonskih procedura.

Cilj aplikacije E-psiholog je da pruži psihološku podršku vulnerabilnim kategorijama kroz niz elemenata. Osobama sa invaliditetom su ponuđene i adrese, brojevi telefona i mejl adrese ustanova i institucija u kojima mogu da podraže odgovore za sve svoje dileme ili probleme koje imaju, kao i adekvatni psihološki testovi koji se sprovode onlajn i uz poštovanje svih pravila privatnosti korisnika.

Projekat „Uklonimo barijere“ je podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.

Okupljanjem učesnika radionica i projektnog tima, u utorak 27. oktobra, obeležili smo završetak projekta „Medijski pismeni – građanski aktivni“. Usled aktuelne situacije sa pandemijom virusa Covid-19, okupljanje smo organizovali na otvorenom prostoru u parku na keju Mike Paligorića kod zgrade Banovine.

Na završnom okupljanju javnosti smo predstavili fotografije koje su učesnici radionica i mentori kreirali nakon završenih radionica pod nazivom „Mobilno novinarstvo“. Svi zejadno fotografijama su ukazali na probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom susreću u gradu Nišu, ali i pozitivne primere promene društvene svesti prema osobama sa invaliditetom u gradu na Nišavi.

Polaznici radionica su istakli da su tokom trajanja projekta naučili mnogo o medijskoj pismenosti, ali i načinu kako da samostalno posredstvom medijskih sadržaja ukažu na probleme sa kojima se susreću, ali i kako da se samoreprezentuju u javnosti.

Treneri i mentori sa Departmana za komunikologiju i novinarstvo sa Filozofskog fakulteta su istakli da je celokupan projekat imao važnu misiju, a posebno su istakli odličnu saradnju sa polaznicima radionica i istakli da se ona neće okončati sa završetkom projekta „Medijski pismeni – građanski aktivni“.

Ovom prilikom Dragana Rodić, koordinatorka projekta je polaznicima dodelila sertifikate za učešće na radionicama „Mobilno novinarstvo“.

Projekat je podržan od strane Foruma mladih sa invaliditetom, a u okviru projekta „Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom“, koji se realizuje u periodu januar 2018. – jun 2020. godine. Projekat se realizuje u okviru programa Evropske unije „Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017“.

Nakon realizovanih radionica na temu „Mobilno novinarstvo“ u okviru projekta „Medijski pismeni – građanski aktivni“ polaznici su imali zadatak da na osnovu stečenih znanja kreiraju fotografije kojima će ukazati na probleme sa kojima se svakodnevno susreću osobe sa invaliditetom ili da ukažu na primere pozitivnih društvenih promena u odnosu prema osobama sa invaliditetom.

Zajedno sa mentorima sa Departmana za komunikologiju i novinarstvo u prethodnih mesec dana timski su radili i zabeležili odlične fotografije koje možete pogledati na sledećem linku.

Inovativnost projekta „Medijski pismeni – građanski aktivni“ jeste osposobljavanje mladih ljudi da samostalno kreiraju i distribuiraju sadržaj koji se tiče direktno njih i izazova sa kojima se svakodnevno suočavaju, što ujedno predstavlja i vrhunac medijske/digitalne pismenosti. Takođe, sposobnost samostalnog kreiranja sadržaja za društvene mreže ili medije, posredstvom kojih se ukazuje na probleme u zajednici, važan je korak ka promeni zajednice i celokupnog društva.

Projekat je podržan od strane Foruma mladih sa invaliditetom, a u okviru projekta „Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom“, koji se realizuje u periodu januar 2018. – jun 2020. godine. Projekat se realizuje u okviru programa Evropske unije „Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017“.

Praktikum “Medijski pismeni – građanski aktivni”

Veliko nam je zadovoljstvo da vam predstavimo praktikum „Medijski pismeni – građanski aktivni“ koji je nastao kao rezultat rada na projektu „Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom“. Praktikum je namenjen svima koji žele da ovladaju osnovnim veštinama novinarstva, ali i da se upoznaju sa izazovima digitalnog doba, a posebno sa informisanjem u „informacijskoj mećavi“, koju je sa sobom donela ekspanzija interneta. Posebna vrednost praktikuma ogleda se u tome što praktični saveti grupama sa smanjenim društvenim prilikama, kao što su osobe sa invaliditetom/hendikepom, mogu da budu od velike koristi kada je reč o samoreprezentaciji u medijima ili na društvenim mrežama.

Ovladavanje praktičnim tehnikama i veštinama iz praktikuma, uz kritičko promišljanje medijskog sadržaja na digitalnim platformama, čitaocima nudi mogućnost da nauče kako da samostalno proizvode medijske sadržaje, što predstavlja vrhunac medijske, odnosno digitalne pismenosti.

Praktikum se može besplatno preuzeti sa sledećeg linka.

Projekat „Medijski pismeni – građanski aktivni“ je podržan od strane Foruma mladih sa invaliditetom, a u okviru projekta „Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom“, koji se realizuje u periodu januar 2018. – jun 2020. godine. Projekat se realizuje u okviru programa Evropske unije „Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017“.

 

Uspešno realiziovane radionice na temu „Mobilno novinarstvo“

U okviru nastavka projekta „Medijski pismeni – građanski aktivni“ koji realizujemo u saradnji sa organizacijom „Forum mladih sa invaliditetom“ i uz podršku Evropske unije, tokom septembra meseca smo uspešno i uz poštovanje svih epidemioloških mera realizovali četiri edukativne radionice sa sledećim temama:

  1. Osnovne novinarske veštine (24. septembar), na kojoj su polaznici učiti kako da kritički analiziraju i usvajaju medijske sadržaje, kako da razlikuju bitne od nebitnih činjenica, ali i kako da sami napišu vest sa nekog događaja.
  2. Priprema za javni nastup (24. septembar), cilj ove radionice jeste da polaznici steknu bazična znanja i veštine vezane za javni nastup
  3. Snimanje sadržaja za MoJo (25. septembar) na kojoj su polaznici bili u prilici da se upoznaju sa upotrebom mobilnih telefona za snimanje kratkih informativnih video sadržaja.
  4. Postprodukcija sadržaja (montaža) u okviru kojih su se polaznici upoznali sa osnovnim principima montaže i besplatnim onlajn programima i aplikacijama za montažu na računarima i mobilnim telefonima.

Cilj radionica bio je da polaznici usvoje praktične veštine i da uz korišćenje pametnih mobilnih telefona budu obučeni za građansko izveštavanje uz pomoć kojeg bi javnosti ukazali na probleme sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom/hednikepom u našem društvu, ali i kako bi ukazali na pozitivne primere koji pokazuju da jednakost svih građana moguća.

Projekat je podržan od strane Foruma mladih sa invaliditetom, a u okviru projekta „Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom“, koji se realizuje u periodu januar 2018. – jun 2020. godine. Projekat se realizuje u okviru programa Evropske unije „Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017“.

Programske aktivnosti


„Razumemo različitost IV faza“ biće realizovane uz pomoć grada Niša, gradske uprave i Sekretarijata za dečiju i socijalnu zaštitu.

 

U okolnostima ove teske situacije, koja nas je sve zadesila zbog pandemije izazvane virusom COVID19, osobe sa invaliditetom mogu uživati u predivnim, online koncertnim nastupima našeg dragog Aleksandra Stevanovića.


 

Uspešno realiziovane radionice na temu „Digitalne veštine“

U okviru projekta „Medijski pismeni – građanski aktivni“ koji realizujemo u saradnji sa organizacijom „Forum mladih sa invaliditetom“ i uz podršku Evropske unije, tokom februara meseca smo uspešno realizovali četiri edukativne radionice sa sledećim temama:

  1. Zaštita podataka i sloboda izražavanja na internetu (11. februar) na kojoj su polaznici mogli da se upoznaju sa rizicima i prednostima internet komunikacije;
  2. Lažne vesti – čemu služe i kako ih prepoznati (18. februar) na kojoj su polaznici edukovali kako da dekonstruišu lažne vesti u medijima;
  3. Informisanje posredstvom onlajn portala i društvenih mreža (18. februar) na kojoj su polaznici naučili kako da pravilno koriste društvene mreže i onlajn portale kao platforme za informisanje;
  4. Fotografija u medijima (28. februar) na kojoj su polaznici imali priliku da saznaju šta je dobra medijska fotografija, ali i kako da prepoznaju manipulaciju u medijskim fotografijama;

             Cilj radionica bio je unapređenje građanske participacije polaznika putem razvoja digitalne i medijske pismenosti, a uz brojne primere iz prakse i praktične vežbe polaznici su stekli važna znanja o bezbednoj komunikacji putem interneta i kritičkom pristupu onlajn medijskim sadržajima.

Radionice su realizovali predavači sa Departmana za komunikologiju i novinarstvo Filozofskog fakulteta u Nišu, Marija Vujović, Marta Mitrović, Dušan Aleksić i Neven Obradović.

Projekat je podržan od strane Foruma mladih sa invaliditetom, a u okviru projekta „Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom“, koji se realizuje u periodu januar 2018. – jun 2020. godine. Projekat se realizuje u okviru programa Evropske unije „Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017“.