Dešavanja 2020

Praktikum “Medijski pismeni – građanski aktivni”

Veliko nam je zadovoljstvo da vam predstavimo praktikum „Medijski pismeni – građanski aktivni“ koji je nastao kao rezultat rada na projektu „Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom“. Praktikum je namenjen svima koji žele da ovladaju osnovnim veštinama novinarstva, ali i da se upoznaju sa izazovima digitalnog doba, a posebno sa informisanjem u „informacijskoj mećavi“, koju je sa sobom donela ekspanzija interneta. Posebna vrednost praktikuma ogleda se u tome što praktični saveti grupama sa smanjenim društvenim prilikama, kao što su osobe sa invaliditetom/hendikepom, mogu da budu od velike koristi kada je reč o samoreprezentaciji u medijima ili na društvenim mrežama.

Ovladavanje praktičnim tehnikama i veštinama iz praktikuma, uz kritičko promišljanje medijskog sadržaja na digitalnim platformama, čitaocima nudi mogućnost da nauče kako da samostalno proizvode medijske sadržaje, što predstavlja vrhunac medijske, odnosno digitalne pismenosti.

Praktikum se može besplatno preuzeti sa sledećeg linka.

Projekat „Medijski pismeni – građanski aktivni“ je podržan od strane Foruma mladih sa invaliditetom, a u okviru projekta „Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom“, koji se realizuje u periodu januar 2018. – jun 2020. godine. Projekat se realizuje u okviru programa Evropske unije „Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017“.

 

Uspešno realiziovane radionice na temu „Mobilno novinarstvo“

U okviru nastavka projekta „Medijski pismeni – građanski aktivni“ koji realizujemo u saradnji sa organizacijom „Forum mladih sa invaliditetom“ i uz podršku Evropske unije, tokom septembra meseca smo uspešno i uz poštovanje svih epidemioloških mera realizovali četiri edukativne radionice sa sledećim temama:

  1. Osnovne novinarske veštine (24. septembar), na kojoj su polaznici učiti kako da kritički analiziraju i usvajaju medijske sadržaje, kako da razlikuju bitne od nebitnih činjenica, ali i kako da sami napišu vest sa nekog događaja.
  2. Priprema za javni nastup (24. septembar), cilj ove radionice jeste da polaznici steknu bazična znanja i veštine vezane za javni nastup
  3. Snimanje sadržaja za MoJo (25. septembar) na kojoj su polaznici bili u prilici da se upoznaju sa upotrebom mobilnih telefona za snimanje kratkih informativnih video sadržaja.
  4. Postprodukcija sadržaja (montaža) u okviru kojih su se polaznici upoznali sa osnovnim principima montaže i besplatnim onlajn programima i aplikacijama za montažu na računarima i mobilnim telefonima.

Cilj radionica bio je da polaznici usvoje praktične veštine i da uz korišćenje pametnih mobilnih telefona budu obučeni za građansko izveštavanje uz pomoć kojeg bi javnosti ukazali na probleme sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom/hednikepom u našem društvu, ali i kako bi ukazali na pozitivne primere koji pokazuju da jednakost svih građana moguća.

Projekat je podržan od strane Foruma mladih sa invaliditetom, a u okviru projekta „Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom“, koji se realizuje u periodu januar 2018. – jun 2020. godine. Projekat se realizuje u okviru programa Evropske unije „Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017“.

Programske aktivnosti


„Razumemo različitost IV faza“ biće realizovane uz pomoć grada Niša, gradske uprave i Sekretarijata za dečiju i socijalnu zaštitu.

 

U okolnostima ove teske situacije, koja nas je sve zadesila zbog pandemije izazvane virusom COVID19, osobe sa invaliditetom mogu uživati u predivnim, online koncertnim nastupima našeg dragog Aleksandra Stevanovića.


 

Uspešno realiziovane radionice na temu „Digitalne veštine“

U okviru projekta „Medijski pismeni – građanski aktivni“ koji realizujemo u saradnji sa organizacijom „Forum mladih sa invaliditetom“ i uz podršku Evropske unije, tokom februara meseca smo uspešno realizovali četiri edukativne radionice sa sledećim temama:

  1. Zaštita podataka i sloboda izražavanja na internetu (11. februar) na kojoj su polaznici mogli da se upoznaju sa rizicima i prednostima internet komunikacije;
  2. Lažne vesti – čemu služe i kako ih prepoznati (18. februar) na kojoj su polaznici edukovali kako da dekonstruišu lažne vesti u medijima;
  3. Informisanje posredstvom onlajn portala i društvenih mreža (18. februar) na kojoj su polaznici naučili kako da pravilno koriste društvene mreže i onlajn portale kao platforme za informisanje;
  4. Fotografija u medijima (28. februar) na kojoj su polaznici imali priliku da saznaju šta je dobra medijska fotografija, ali i kako da prepoznaju manipulaciju u medijskim fotografijama;

             Cilj radionica bio je unapređenje građanske participacije polaznika putem razvoja digitalne i medijske pismenosti, a uz brojne primere iz prakse i praktične vežbe polaznici su stekli važna znanja o bezbednoj komunikacji putem interneta i kritičkom pristupu onlajn medijskim sadržajima.

Radionice su realizovali predavači sa Departmana za komunikologiju i novinarstvo Filozofskog fakulteta u Nišu, Marija Vujović, Marta Mitrović, Dušan Aleksić i Neven Obradović.

Projekat je podržan od strane Foruma mladih sa invaliditetom, a u okviru projekta „Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom“, koji se realizuje u periodu januar 2018. – jun 2020. godine. Projekat se realizuje u okviru programa Evropske unije „Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017“.