Dešavanja 2019

 

Programske aktivnosti

„Razumemo različitost III faza“ biće realizovane uz pomoć grada Niša, gradske uprave i Sekretarijata za dečiju i socijalnu zaštitu.

Tradicionalno je odžan koncert u školi „Carica Milica“, gde su deca podstaknuta uz pozitivne vibracije da treba svakodnevno raditi na jačanju sopstvenih kvaliteta i negovati društvo i društvene odnose.