Dešavanja 2015

2015 godina nosila je sa sobom nove izazove i trebalo je prevazići uspehe predhodnih akcija, što nije nimalo lako i iziskuje maksimalnu posvećenost, kako intelektualnu tako i operativnu. Svaka akcija “Uklonimo barijere” nosi sa sobom određenu, univerzalnu poruku koja ima za cilj, prevashodno promenu i uticaj na svest ljudi prema vulnerabilnim kategorijama u koje spadaju osobe sa invaliditetom, starije osobe, mala deca, roditelji i trudnice, isto tako svaka akcija “Uklonimo barijere” na jedinstven način pokušava da podstakne kulturu, prijateljski i brižni odnos među ljudima i decom.
U 2015. godini akcija “Uklonimo barijere” počela je predstavljanjem brošure „Budi drug“ u kojoj su opisane različite situacije u kojima deca trebaju da pristupe na adekvatan način kao i podela paketića.
U tekućem periodu (i posle 2015. Godine) planirano je promovisanje brošure „Budi drug“ u osnovnim školama širom države kroz druženje, mini koncerte, različite zabavne manifestacije u cilju edukacije dece i približavanja pojma osetljive kategorije, kao što su osobe sa invaliditetom. Želimo da se zajedno zabavimo sa dečicom, njihovim roditeljima i nastavnicima. Da na najlepši način iznedrimo zajedničke osmehe. Želimo da ohrabrimo decu sa invaliditetom i pokažemo im da biti drugačije nije ništa loše i sramotno.

Takođe u 2015.-oj našim vrednim i odanim muzičarima i spoljnim saradnicima koji su od početka u akciji “Uklonimo barijere”, ovoga puta pridružio se kao novi saborac čovek koji svakodnevno prevazilazi barijere i koji je otvorenog srca. On je prepoznao motiv i svrhu ove jedinstvene akcije na prostorima Srbije i susednih Republika, jedan od najistaknutijih boraca za pravdu, umetnik koji je ovekovečio pojam rok muzike Bora Đorđević, u martu će dati svoj doprinos akciji „Uklonimo barijere“, tako što će pevati na albumu „Uklonimo barijere“ i posetiti decu u školi 14. Oktobar radi pomoći u akciji uvođenja brošure „Budi drug“ kao dodatak udžbeniku u osnovnim školama. U toj akciji muzičari će se družiti sa decom ometenom u razvoju, igrati sa njima stoni tenis i košarku.

Održavanje manifestacije „Uklonimo barijere”, već je utemeljena, motivaciona i jedinstvena poruka koja služi za jačanje svesti ljudi o pojmu osetljive kategorije, takođe ima za cilj spajanje, zbližavanje u cilju razmene pozitivne energije, dobrih namera, druženja i međusobnog prihvatanja i razumevanja.

U maju, 2015. God., gosti, učesnici ove manifestacije su osobe iz sretstava javnog informisanja, poznate ličnosti, novinari, naši sugrađani kao i ljudi iz susednih republika i različitih gradova. Podržali su koncert “Uklonimo barijere”, koji se održao maja meseca u 2015. God., na tom koncertu muzički su se predstavili:

Lutajuća srca, Niš
Zoran Predin, Slovenija,
Dragoljub Đuričić, Crna Gora,
Nikola Čuturilo-Čutura, Beograd,
Vesna Zakonović Arežina, Beograd,
Vizantia, Niš,
La Kampanela, Niš