Dešavanja 2020

WEBINAR
Podrška roditeljima i stručnim saradnicima u radu sa osobama kojima je potrebna posebna podrška u razvoju


Psihološko savetovalište za studente SKC-a u Nišu u saradnji sa udruženjem za osobe sa invaliditetom „Dragana Rodić“ i portalom ,,Uklonimo barijere“ (e-PSIHOLOG) organizuje webinar pod nazivom „Podrška roditeljima i stručnim saradnicima u radu sa osobama kojima je potrebna podrška u razvoju“.
Na ovom webinaru ćete se upoznati sa nastajanjem situacije hendikepa u okviru Kvebeške klasifikacije. Predavanje ima za cilj da Vas upozna sa Portidž metodom rada odnosno načinu rada koji obuhvata uključivanje roditelja i stručnih saradnika u stimulisanju i razvoju životnih veština osoba kojima je potrebna posebna podrška u radu kao i o načinu formiranja individualnog plana napredovanja u razvoju (IROP), sadržaju IROP-a, formiranju dugoročnih i kratkoročnih ciljeva kao i primeni ovog obrazovanog modela u trenutnoj situaciji pandemije COVID-19.
Predavač na našem webinaru biće doc. dr Biljana N. Jaredić. Psiholog, savetnik za pojedince, porodice i parove, TA praktičar. Zaposlena je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, gde radi kao docent, a pored toga je i šef katedre za psihologiju. Takođe, veliki svoj doprinos daje udruženju roditelja dece kojima je potrebna posebna podrška u razvoju ,,Podrži me“.
Prisustvovanje webinaru je BESPLATNO. Održaće se na ZOOm platformi 13. decembra 2020. u 17:00 časova.
Link za pristup ZOOM-u:
https://zoom.us/j/93106230672…
Meeting ID: 931 0623 0672
Passcode: 952128
Molimo Vas da popunite sledeću prijavu kako bismo imali uvid u broj prijavljenih učesnika na webinar-u: https://forms.gle/wYQMxnrozdkxkMA56
Vidimo se!

 


“E-dokument i E-psiholog – aplikacije za brzu pomoć”

Kako se koriste onlajn aplikacije E-dokument i E-psiholog, tema je radionica koje organizuje internet portal „Uklonimo barijere“.

Prema rečima tima koji uređuje portal „Uklonimo barijere“ na ovaj način će se skratiti i potrebno vreme da se dođe do određenih informacija i dokumenata, a što je još važnije dostupnost nekih institucija će postati lakša, što bi u krajnjem značilo, prevazilaženje fizičkih barijera jednim klikom. Aplikacije će biti predstavljene javosti u petak, 30.oktobra na konferenciji za novinare koja je zakazana za 13 sati na Univerzitetu u Nišu u multimedijalnoj Sali.

Uredništvo portala takođe dodaje da će osobama sa invaliditetom dve nove opcije, koje mogu da koriste, sigurno biti od koristi, te da će im omogućiti dolazak do određenih dokumenata, ali i psihološke podrške ukoliko se suočavaju sa nekim problemom. Kako bi ovladali korišćenjem aplikacija organizovaće se serija radionica, predstaviće im se i video upustvo za  korišćenje aplikacija, a sa njima će raditi i licencirani informatičari kao i saradnici na e-dokumentu koji će im pružiti precizne informacije kako da ostvare svoja zakonska prava. Takođe na portalu „Uklonimo barijere“ će biti dostupna i serija istraživačkih multimedijalnih priča u okviru koji će obrađivati komplikovane procedure ostvarivanja različitih prava za osobe sa invaliditetom.

Osnovni cilj svega navedenog je da osobe sa invaliditetom mogu na brz i lak način, posredstvom nekoliko klikova da dođu do određene informacije ili nekog dokumenta. Istovremeno se neće sresti sa nizom barijera jer su mnoge institucije ili ustanove za njih i sada nepristupače.

E-dokument i E-psiholog su za sada jedinstvene onlajn aplikacije, koje funkcionišu u sklopu portala „Uklonimo barijere“, a prvenstveni cilj je da se osobama sa invaliditetom olakša ostvarivanje zakonskih prava i pruži psihološka pomoć u teškim životnim trenucima.

Krakat opis aplikacija

E-dokument predstavlja onlajn aplikaciju koja je namenjena dobijanju odgovarajućih dokumenata. Kako komplikovane birokratske procedure znaju da deluju demotivišuće na osobe sa invaliditetom, one će na jednom mestu dobiti objedinjene najvažnije informacije u vezi sa ostvarivanjem prava poput personalne asistencije, besplatnog javnog prevoza, elektronskog recepta, dobijanja parking nalepnice, različitih oblika socijalne pomoći i slično. Ono što je još značajnije budući korisnici ovog servisa će na jednom mestu moći da preuzmu svu neophodnu dokumentaciju koja im je potrebna za ostvarivanje navedenih prava.Pokretanje jednog ovakvog servisa u skladu je sa digitalnom agendom koja se javno zagovara u našem društvu, a osnovna želja nam je da preciznim informacijama olakšamo građanima realizaciju zakonskih procedura.

Cilj aplikacije E-psiholog je da pruži psihološku podršku vulnerabilnim kategorijama kroz niz elemenata. Osobama sa invaliditetom su ponuđene i adrese, brojevi telefona i mejl adrese ustanova i institucija u kojima mogu da podraže odgovore za sve svoje dileme ili probleme koje imaju, kao i adekvatni psihološki testovi koji se sprovode onlajn i uz poštovanje svih pravila privatnosti korisnika.

Projekat „Uklonimo barijere“ je podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.

Okupljanjem učesnika radionica i projektnog tima, u utorak 27. oktobra, obeležili smo završetak projekta „Medijski pismeni – građanski aktivni“. Usled aktuelne situacije sa pandemijom virusa Covid-19, okupljanje smo organizovali na otvorenom prostoru u parku na keju Mike Paligorića kod zgrade Banovine.

Na završnom okupljanju javnosti smo predstavili fotografije koje su učesnici radionica i mentori kreirali nakon završenih radionica pod nazivom „Mobilno novinarstvo“. Svi zejadno fotografijama su ukazali na probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom susreću u gradu Nišu, ali i pozitivne primere promene društvene svesti prema osobama sa invaliditetom u gradu na Nišavi.

Polaznici radionica su istakli da su tokom trajanja projekta naučili mnogo o medijskoj pismenosti, ali i načinu kako da samostalno posredstvom medijskih sadržaja ukažu na probleme sa kojima se susreću, ali i kako da se samoreprezentuju u javnosti.

Treneri i mentori sa Departmana za komunikologiju i novinarstvo sa Filozofskog fakulteta su istakli da je celokupan projekat imao važnu misiju, a posebno su istakli odličnu saradnju sa polaznicima radionica i istakli da se ona neće okončati sa završetkom projekta „Medijski pismeni – građanski aktivni“.

Ovom prilikom Dragana Rodić, koordinatorka projekta je polaznicima dodelila sertifikate za učešće na radionicama „Mobilno novinarstvo“.

Projekat je podržan od strane Foruma mladih sa invaliditetom, a u okviru projekta „Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom“, koji se realizuje u periodu januar 2018. – jun 2020. godine. Projekat se realizuje u okviru programa Evropske unije „Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017“.

Nakon realizovanih radionica na temu „Mobilno novinarstvo“ u okviru projekta „Medijski pismeni – građanski aktivni“ polaznici su imali zadatak da na osnovu stečenih znanja kreiraju fotografije kojima će ukazati na probleme sa kojima se svakodnevno susreću osobe sa invaliditetom ili da ukažu na primere pozitivnih društvenih promena u odnosu prema osobama sa invaliditetom.

Zajedno sa mentorima sa Departmana za komunikologiju i novinarstvo u prethodnih mesec dana timski su radili i zabeležili odlične fotografije koje možete pogledati na sledećem linku.

Inovativnost projekta „Medijski pismeni – građanski aktivni“ jeste osposobljavanje mladih ljudi da samostalno kreiraju i distribuiraju sadržaj koji se tiče direktno njih i izazova sa kojima se svakodnevno suočavaju, što ujedno predstavlja i vrhunac medijske/digitalne pismenosti. Takođe, sposobnost samostalnog kreiranja sadržaja za društvene mreže ili medije, posredstvom kojih se ukazuje na probleme u zajednici, važan je korak ka promeni zajednice i celokupnog društva.

Projekat je podržan od strane Foruma mladih sa invaliditetom, a u okviru projekta „Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom“, koji se realizuje u periodu januar 2018. – jun 2020. godine. Projekat se realizuje u okviru programa Evropske unije „Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017“.

Praktikum “Medijski pismeni – građanski aktivni”

Veliko nam je zadovoljstvo da vam predstavimo praktikum „Medijski pismeni – građanski aktivni“ koji je nastao kao rezultat rada na projektu „Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom“. Praktikum je namenjen svima koji žele da ovladaju osnovnim veštinama novinarstva, ali i da se upoznaju sa izazovima digitalnog doba, a posebno sa informisanjem u „informacijskoj mećavi“, koju je sa sobom donela ekspanzija interneta. Posebna vrednost praktikuma ogleda se u tome što praktični saveti grupama sa smanjenim društvenim prilikama, kao što su osobe sa invaliditetom/hendikepom, mogu da budu od velike koristi kada je reč o samoreprezentaciji u medijima ili na društvenim mrežama.

Ovladavanje praktičnim tehnikama i veštinama iz praktikuma, uz kritičko promišljanje medijskog sadržaja na digitalnim platformama, čitaocima nudi mogućnost da nauče kako da samostalno proizvode medijske sadržaje, što predstavlja vrhunac medijske, odnosno digitalne pismenosti.

Praktikum se može besplatno preuzeti sa sledećeg linka.

Projekat „Medijski pismeni – građanski aktivni“ je podržan od strane Foruma mladih sa invaliditetom, a u okviru projekta „Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom“, koji se realizuje u periodu januar 2018. – jun 2020. godine. Projekat se realizuje u okviru programa Evropske unije „Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017“.

 

Uspešno realiziovane radionice na temu „Mobilno novinarstvo“

U okviru nastavka projekta „Medijski pismeni – građanski aktivni“ koji realizujemo u saradnji sa organizacijom „Forum mladih sa invaliditetom“ i uz podršku Evropske unije, tokom septembra meseca smo uspešno i uz poštovanje svih epidemioloških mera realizovali četiri edukativne radionice sa sledećim temama:

  1. Osnovne novinarske veštine (24. septembar), na kojoj su polaznici učiti kako da kritički analiziraju i usvajaju medijske sadržaje, kako da razlikuju bitne od nebitnih činjenica, ali i kako da sami napišu vest sa nekog događaja.
  2. Priprema za javni nastup (24. septembar), cilj ove radionice jeste da polaznici steknu bazična znanja i veštine vezane za javni nastup
  3. Snimanje sadržaja za MoJo (25. septembar) na kojoj su polaznici bili u prilici da se upoznaju sa upotrebom mobilnih telefona za snimanje kratkih informativnih video sadržaja.
  4. Postprodukcija sadržaja (montaža) u okviru kojih su se polaznici upoznali sa osnovnim principima montaže i besplatnim onlajn programima i aplikacijama za montažu na računarima i mobilnim telefonima.

Cilj radionica bio je da polaznici usvoje praktične veštine i da uz korišćenje pametnih mobilnih telefona budu obučeni za građansko izveštavanje uz pomoć kojeg bi javnosti ukazali na probleme sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom/hednikepom u našem društvu, ali i kako bi ukazali na pozitivne primere koji pokazuju da jednakost svih građana moguća.

Projekat je podržan od strane Foruma mladih sa invaliditetom, a u okviru projekta „Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom“, koji se realizuje u periodu januar 2018. – jun 2020. godine. Projekat se realizuje u okviru programa Evropske unije „Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017“.

Programske aktivnosti


„Razumemo različitost IV faza“ biće realizovane uz pomoć grada Niša, gradske uprave i Sekretarijata za dečiju i socijalnu zaštitu.

 

U okolnostima ove teske situacije, koja nas je sve zadesila zbog pandemije izazvane virusom COVID19, osobe sa invaliditetom mogu uživati u predivnim, online koncertnim nastupima našeg dragog Aleksandra Stevanovića.


 

Uspešno realiziovane radionice na temu „Digitalne veštine“

U okviru projekta „Medijski pismeni – građanski aktivni“ koji realizujemo u saradnji sa organizacijom „Forum mladih sa invaliditetom“ i uz podršku Evropske unije, tokom februara meseca smo uspešno realizovali četiri edukativne radionice sa sledećim temama:

  1. Zaštita podataka i sloboda izražavanja na internetu (11. februar) na kojoj su polaznici mogli da se upoznaju sa rizicima i prednostima internet komunikacije;
  2. Lažne vesti – čemu služe i kako ih prepoznati (18. februar) na kojoj su polaznici edukovali kako da dekonstruišu lažne vesti u medijima;
  3. Informisanje posredstvom onlajn portala i društvenih mreža (18. februar) na kojoj su polaznici naučili kako da pravilno koriste društvene mreže i onlajn portale kao platforme za informisanje;
  4. Fotografija u medijima (28. februar) na kojoj su polaznici imali priliku da saznaju šta je dobra medijska fotografija, ali i kako da prepoznaju manipulaciju u medijskim fotografijama;

             Cilj radionica bio je unapređenje građanske participacije polaznika putem razvoja digitalne i medijske pismenosti, a uz brojne primere iz prakse i praktične vežbe polaznici su stekli važna znanja o bezbednoj komunikacji putem interneta i kritičkom pristupu onlajn medijskim sadržajima.

Radionice su realizovali predavači sa Departmana za komunikologiju i novinarstvo Filozofskog fakulteta u Nišu, Marija Vujović, Marta Mitrović, Dušan Aleksić i Neven Obradović.

Projekat je podržan od strane Foruma mladih sa invaliditetom, a u okviru projekta „Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom“, koji se realizuje u periodu januar 2018. – jun 2020. godine. Projekat se realizuje u okviru programa Evropske unije „Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017“.

Dešavanja 2019

 

Programske aktivnosti

„Razumemo različitost III faza“ biće realizovane uz pomoć grada Niša, gradske uprave i Sekretarijata za dečiju i socijalnu zaštitu.

Tradicionalno je odžan koncert u školi „Carica Milica“, gde su deca podstaknuta uz pozitivne vibracije da treba svakodnevno raditi na jačanju sopstvenih kvaliteta i negovati društvo i društvene odnose.

Dešavanja 2018

Programske aktivnosti

„Razumimo različitost II faza“ biće realizovane uz pomoć grada Niša, gradske uprave i Sekretarijata za dečiju i socijalnu zaštitu.


Programske aktivnosti počinju 19.januara i trajaće do 31.decembra 2018 godine


Opšti cilj programa je stvaranje pozitivne promene u lokalnoj zajednici kod donosioca odluka u smislu prevazilaženja predrasuda o osobama sa invaliditetom, koje imaju svoje potrebe kao i ostala lica, koje treba uvažavati.
Permanentno treba raditi na jednakosti u svakom pogledu.
Ove godine kroz zajedničko druženje srednjoškolaca, osoba sa invaliditetom i aktivnih učesnika kroz radionice, sastanke, obuke, mini koncerte, predstavljanje brošure i predavanja predočiće se da se razlike mogu prihvatiti i razumeti na adekvatan način, ali treba ih i prevazići.


Aktivnosti Januar – Mart


Saradnja 14. Oktobar


U cilju adekvatne saradnje između krajnjih korisnika usluga, koja se uspostavlja radi razvijanja i jačanja međusobnih odnosa, sa ciljem da se uspešno realizuju programske aktivnosti u okviru druge faze projekta “Razumimo različitost”, koje se tiču stvaranja pozitivnih promena u društvu, kod donosioca promena i različitih kategorija  u smislu prevazilaženja predrasuda prema osobama sa invaliditetom potpisan je sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa školom za osnovno i srednje obrazovanje 14. Oktobar.

 Udruženje “Dragana Rodić” će u skladu sa sporazumom koristiti prostorije škole 14. Oktobar za potrebe realizacije programskih aktivnosti u cilju pružanja usluga krajnjim korisnicima. Realizovaće se različita druženja, počevši od mini koncerata pa do radionica zabavno-edukativnog karaktera.


Saradnja srednjoškolaca


I ove godine uspostavljena je čvrsta saradnja sa srednjoškolcima. U saradnji sa srednjoskolskim parlamentom, uradjeni su upitnici za krajnje korisnike programskih aktivnosti” razumimo različitost”. U cilju podizanja svesti, kao i ostvarivanja prava ljudima kojima je ovaj program namenjen cele godine će se vrsiti zajedničke  akcije  uz pomoć srednjoškolaca za krajnje korisnike  u vidu uličnih akcija, medijskih promocija, kulturoloških aktivnosti, informisanosti.


Informisanost korisnika


Informisanost krajnjih korisnika  vršiće se u kontinuitetu preko društvenih mreža, sredstava za javno informisanje, direktnim kontaktom.

Sve dodatne informacije korisnici mogu dobiti na telefon:

063220731 Danijela Stojkovic – volonter


„Razumimo različitost“Muzikom do osmeha


U sklopu programskih aktivnosti „Razumimo različitost“ okupili smo se u školi 14. Oktobar. Osim konferencije za medije, prezentaciju brošure učesnici su uživali u koncertu i zajedno smo uz prijatne melodije rušile barijere!


Aktivnosti za april, maj, jun


Istorijski trenutak! Posle nekoliko decenija poseta gradonačelnika Niša školi 14. Oktobar. Pregršt pozitivne energije sa sjajnim ljudima, kolektivom, decom!

Škola za osnovno i srednje obrazovanje „14 oktobar “ u Nišu svečano obeležava kraj školske godine. U poseti su im bili predstavnici Udruženja “Dragana Rodić” I gradonačelnik sa saradnicima. Dogovorena je I dalja saradnja.

DOGOVORENA DALjA ULAGANjA U ŠKOLU 14. OKTOBAR

Gradonačelnik Niša Darko Bulatović razgovarao je danas sa rukovodstvom Škole za osnovno i srednje obrazovanje 14. Oktobar o daljoj saradnji Grada i ove važne obrazovne institucije, pre svega u rešavanju problema vezanih za održavanje i sanaciju prostora i zgrade u kojoj škola radi.
Sastanak, kome su, pored Gradonačelnika, prisustvovali i gradska većnica Tijana Đorđević Ilić, Sekretar Sekretarijata za obrazovanje Marina Kostić i i predstavnici Sekretarijata za imovinu i pravne poslove i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte, dogovoren je prošle nedelje tokom posete Gradonačelnika Bulatovića školi u kojoj se obrazuju deca sa smetnjama u razvoju.
Tada je Gradonačelnik upoznat sa problemima vezanim za dotrajalost stolarije, lošom termičkom izolacijom zgrade, nedostatkom lifta i svim onim što otežava svakodnevni rad sa decom sa specifičnim potrebama, a danas je dogovorena i dinamika budućih aktivnosti i naglašena spremnost Grada da u rešavanju problema i pomogne.
Dogovoreno je da, do kraja godine, škola i nadležne gradske službe pripreme projektno-tehničku dokumentaciju neophodnu za dalja ulaganja, kako bi se u narednoj godini tim projektima apliciralo kod državnih i međunarodnih fondova, ali i prema Gradskom budžetu sa ciljem obezbeđivanja potrebnih sredstava za sanaciju i rekonstrukciju školske zgrade i podizanje njene energetske efikasnosti.
Direktor škole 14. Oktobar Miša Ljubenović, ponovio je da je Gradonačelnik Bulatović prvi čelnik Niša koji je posetio ovu školu u poslednjih pola veka, i istakao da i brzina kojom je dogovoreni sastanak i organizovan, pokazuje spremnosti i rešenost Grada da daljim ulaganjem pomogne rad škole koja se jedina u Nišu i ovom delu Srbije bavi obrazovanjem dece sa smetnjama u razvoju.
Sastanku je prisustvovala i Dragana Rodić, kao predstavnik Fondacije Dragana Rodić, koja i radi u prostorijama Škole 14. Oktobar, i koja se takođe zahvalila na obećanoj pomoći i najavila nove akcije i aktivnosti Fondacije, sa ciljem daljeg unapređenja kapaciteta i mogućnosti ove obrazovne institucije.

 

Deševanja 2017

Programske aktivnosti „Razumimo različitost“ biće realizovane uz pomoć grada Niša, gradske uprave i Sekretarijata za dečiju i socijalnu zaštitu.

Srednjoškolci ukidaju različitost

Za osam meseci koliko traje projekat „Razumi različitosr“ srednjoškolci će naučiti da prepoznaju probleme osoba sa invaliditetom, da ih prihvate kao i ostale vršnjake i podignutu svest kod drugova o razumevanju različitosti

*Projekat je počeo maja i završava se krajem decembra

„Razumi različitost“ naziv je novog projekta koji će u narednih osam meseci realizovati Udruženje „Dragana Rodić“ sa ciljem da se podigne svest dok mladih o osobama sa invaliditetom sa kojima se oni sreću u svojoj učionici, školi i okolini. Projekat će je počeo 10.maja i trajaće do kraja decembra, a prema rečima Dragane Rodić, planirane programske aktivnosti biće realizovane uz pomoć grada Niša, gradske uprave, Sekretarijata za dečiju i socijalnu zaštitu.Veliku pomoć u realizaciji projekta daće i niški srednjoškolci sa kojima  je Udruženje uspostavilo sardanju.

„Projekat „Razumi različitost“, je svojevrsni nastavak dosadašnjih aktivnostu Udruženja, ali smo ovog puta akcenat satavili na podizanju sveti o različitosti kod mladih, pre svega srednjoškolaca, koji će biti ti koji će svojim vršnjacima govoriti o tome kako i na koji način prepoznati osobe sa invaliditetom, razumeti situaciju u kojoj se one nalaze, barijere sa kojima se sreću, i prihvatiti ih kao sebi jednikim jer oni, to, zapravo, i jesu“, kaže Dragana Rodić. „Ciljna grupa projekta su, dakle srednjoškolci, koji su nam se nesebično pridružili u realizaciji projekta preko svojih  učeničkih parlamenata“.

Projekat koji je već krenuo podrazumeva izradu edukativnih brošura koje će biti podeljene srednjoškolcima i koje pokazuju različite situacije sa kojima se srednjoškolci susreću, a vezane sa za osobe sa invaliditetom. Programske aktivnosti će obuhvatiti i mini koncerte, edukativne radionice, aktivizm na ulici.

„Poenta svega ovoga je da se  ukaže na postaojanje osoba sa invaliditetom u školama srednjeg obrazovanja i da se na neobavezan način te osobe identifikuju i prihvate kao i svi ostali srednjoškolci“, dodaje Dragana Rodić. „Važno je da se mladi što ranije upoznaju sa osobama sa invaliditetom, u trenutku kada se formiraju njihovi stanovi, a period u srednjim školama je pravo vreme za to. Ukoliko u tom periodu formaraju pozitivne stavove prema osobama sa invaliditetom i na pravi način prihvate različitost, oni će iste preneti i na svoje vršnjake, ali i na mlađe od sebe“.

Za srednjoškolce će biti organizovane i posete osoba sa invaliditetom koje će im preneti sboja dosadašnja iskustva, a direktan kontakt sa njima razbiće stigme koje sada postoje u društvu, ali pre svega u njihovom odnosu prana osobama sa invaliditetom.

Ilija Jovanović je učenik trećeg razreda Prve niške gimnazije „Stevan Sremac“, predsednik je Učeničkog parlamenta u ovoj školi i jedan je od učesnika u projektu.

„Ideja je odlična jer je potrebno da se mladima podigne svest o osobama sa invaliditetom“ kaže Ilija Jovanović. „U školi smo već imali jedan drastičan primer odnosa prema jednoj od naših drugarica sa invaliditetom koji je pokazao da nam je ovakav i ovaj način edukacije neophodan. Radi se o našoj drugarici koja je morala da promeni školu i da dođe kod nas jer je u prethodnoj drugovi u razredu nisu prihvatili, psihički i verbalno su je maltretirali zbog toga što je imala problema sa nogama i nije mogla da se kreće kao i svi ostali.Kada je došla kod nas ceo razred ju je prihvatio sasvim normalno gledajući na nju kao na svakog drugog druga iz odeljenja.Da razumemo različitost sa kojom smo se tada sreli u velikoj meri nam je pomogla Dragana Rodić koja je u to vreme održala jedno predavnje u našoj školi, a koje je u potpunosti promenilo našu svest kada se radi o osobama sa invaliditetom.To treba sve da čuju, a ovaj projekat je pruža, upravo, tu mogućnost“.

Mada su srednjoškolci ciljna grupa, u ovom slučaju akcija će dobiti tokom trajanja i širu dimenziju. Preneće se i na osnovne škole.

„Ideja je da predavanja, brušure i ostali materijal, prilagođen uzrastu osnovnoškolaca, bude podeljen i učenicima osnovnih škola“, dodaje Dragana Rodić. „ Na taj način ćemo i osnovce, kao najmlađi školski uzrast dece, upoznati sa osobama sa invaliditetom i pospešiti razvijanje pozitivnih stavova prema njima. Za to će biti zaduženi srednjoškolci  koji će, kao vršnjački edukatori, osnovcima pomoći da prepoznaju i razumeju razlike sa kojima se i oni svakodnevno sreću“.

Prema rečima Dragane Rodić ovakav vid edukacije osnovaca i srednjoškolaca pomoći će ne samo osobama sa invaliditetom, već i deci koja potiču iz porodica u kojima su, recimo, njihovi roditelji osobe sa nekom vrstom invaliditeta.

„Ta deca će jednog dana poći u školu i suočiće se sa tom nekom vrstom različitosti koja kod njih može da dovede do  negativnih posledica.Ovim projektom želimo da pomognemo i toj deci, da im obezbedimo normalno školovanja, da se socijalizuju na pravi način, da kroz druženje sa ostalima povećaju svest kod svojih vršnjaka o tome, da bude prihvaćena, da bude ravnopravna, da se druže sa ostalom decom kao i svi njihovi vršnjaci, da se ne osečaju odbačenim“, kaže Dragana Rodić.

Tokom trajanja projekata i posete školama, učesnici akcija će ukazati i na arhitekstonske,ali i sve druge barijere, koje postoje u osnovnim i srednjim školama, a koje onemogućavaju osobama sa invaliditetom da ostvare jedno od svojih osnovni prava, a to je pravo na obrazovanje. Ideja projekta je i da, u jednom trenutku i osobe sa invaliditetom i ostali, krenu u zajedničku akciju u borbi protiv nasilja koje je sve prisutnije u školi, a koje obuhvata i negativan odnos prome osobama sa invaliditetom. Njihov zadatak biće da pospeše međusobno druženje vršnjaka i saradnju.

                                     V.Petrović

U mesecu junu u skladu sa planom i programom i uz pomoć stručnih saradnika i srednjoškolaca završena je brošura koja će se koristiti u daljem sprovođenju programskih aktivnosti “Razumimo različitost”. Kao i flajeri, posteri koji će se koristiti na radionicama, predavanjima i uličnim aktivnostima u skladu sa programom.

UDRUŽENJE “DRAGANA RODIĆ” U OKVIRU PROJEKTA “RAZUMI RAZLIČITOST” ORGANIZOVALO ULIČNU AKCIJU PODELE FLAJERA

       Ne okrećimo glavu, pomognimo drugima !  

*U okviru projekta „Razumi različitost“ srednjoškolci su juče sugrađanima na ulicama Niša podelili flajere sa porukom da razumeti različitost i biti human nije teško

*Projektom su obuhvaćeni srednjoškolci koji i sami učestvuju u njemu, ali će se aktivnosti preneti i na učenike osnovnih škola

U okviru projekta koji realizuje Udruženje “Dragana Rodić”, a koji nosi naziv “Razumi različitost”, niški srednjoškolci su ovih dana krenuli u akciju podele flajera sugrađanima na niškim ulicama. Cilj poruka ispisanih na falajerima je da se ukaže na postojanje rezličitosti u društvu, ali i da kod ljudi pokrenu i probude humanost. Uključivanjem mladih u projekat, pre svega srednjoškolaca, Udruženje “Dragana Rodić” je imalo još jedan cilj. Podizanje svesti kod mladih o osobama sa invaliditetom sa kojima se oni sreću u svojoj okolini.

“Podelom flajera sugrađanima želimo da skrenemo pažnju na različitost, na osobe sa invaliditetom ili drugih razlika, ali i da im, istovremeno, pomognemo da shvate da ne treba okretati glavu kada su upitanju te različitosti”, kaže Dragana Rodić. “Poruke na flajerima koje su mladi delili Nišlijama su jasne, i glase ne ustručavajte se da pomognete, ne okrećite glavu, priđite im bez ustezanja i pitajte da li je pomoć potrebna. Tako će svima biti bolje, i njima i osobama koje su se suočile sa različitošću i prihvatile je”, ističe Drgana Rodić.

Ona dodaje da podela flajera samo jedna u nizu akcija koje su planirane u okviru projekta “Razumimo različitost”. Pripremljene su i edukativne brošura koje će biti podeljene srednjoškolcima i koje pokazuju različite situacije sa kojima se srednjoškolci susreću, a vezane sa za osobe sa invaliditetom. Programske aktivnosti će obuhvatiti i mini koncerte, kao i edukativne radionice.

“Slične ulične akcije organizovaćemo i u avgustu, planiramo i niz mini koncerata na kojima će biti masovnijeg druženja mladih, ali centralni deo projakta biće realizovan sa početkom nove školske godine, jer smo ovog puta akcenat stavili na podizanju svesti o postojanju različitosti upravo kod školske omladine. Zadatak srednjoškolaca biće da sa svojim vršnjacima razgovaraju o različitosti i istovremeno ih edukuju.Ciljna grupa projekta su, upravo, učenici srednjih škola”.

Projekat koji je počeo u maju  trajaće do kraja decembra, a prema rečima Dragane Rodić, planirane programske aktivnosti biće realizovane uz pomoć grada Niša, gradske uprave, Sekretarijata za dečiju i socijalnu zaštitu, ali uz veliku podršku Učeničkih parlamenata srednjih škola.

Da postoje predrasude među mladima prema različitostima govere i iskustva sa kojima su se srednjoškolci sreli.Mnogi od njih navode primere iz svojih učionica, ali i primere dobre prakse koje oni ovim projektom žele da prenesu drugima.Prema rečima Ilije Jovanovića, učenika Prve niške gimnazije “Steva Sremac”, sve to može da se popravi samo je potrebno da se različitost prihvati, a njihov zadatak će biti upravo to, da vršnjake nauče da prihvataju različitosti.

„Cela se priča vrti oko toga da ukažemo na postojanje osoba sa invaliditetom u školama srednjeg obrazovanja“, dodaje Dragana Rodić. „ Zato je važno da se mladi što ranije upoznaju sa osobama sa invaliditetom, u trenutku kada se formiraju njihovi stavovi koje će postati deo njihove ličnosti. Tako ćemo stvoriti novu generaciju ljudi kod kojih je razbijena stigma koja prati osobe sa invaliditetom“.

Mada su srednjoškolci ciljna grupa, akcija će dobiti tokom trajanja i širu dimenziju.

„Praktično to znači da akciju “prenesemo” i na osnovce, a to će biti zadatak za srednjoškolce”, objašnjava Dragana Rodić. “Deo materijala, brušura koje će biti prilagođene uzrastu osnovaca, biće podeljen i đacima osnovnih škola. Na taj način ćemo i najmlađe osnovce upoznati sa osobama sa invaliditetom i pospešiti razvijanje pozitivnih stavova prema njima“, ističe Dragana Rodić.

Prema rečima Dragane Rodić ovakav vid edukacije osnovaca i srednjoškolaca pomoći će ne samo osobama sa invaliditetom, već i deci koja potiču iz porodica u kojima su, recimo, njihovi roditelji osobe sa nekom vrstom invaliditeta.

                                     V.Petrović

 

 

Dešavanja 2016

Posle velikog koncerta u Nišu koji se održao Maja meseca za 2016 godinu u planu su veliki koncerti “Uklonimo barijere” u Novom Sadu kao i koncert u Beogradu. Na koncertima će se pojaviti svi dosadašnji učesnici predhodnih akcija Uklonimo barijere, kao i novi saradnici na budućim aktivnostima u sklopu akcije.

Takođe, u narednom periodu u skloppu akcije „Uklonimo barijere”, priprema se kratki dokumentarni film koji će prikazati različite situacije sa akcija “Uklonimo barijere”, suze, sreću, pripadnost, prikazaće rušenje barijera i nemoralnih granica, dobre vibracije kao i neizostavno dobre zvuke izvođača iz svih susednih republika. Film pokazuje da nema barijera, rasnih, verskih, da nema sujeverja i strahovanja .. Film će biti urađen u festivalskoj formi i prikazivaće se na festivalima, kako domaćim tako i međunarodnim. U filmu muzika, druženje, umetničke performanse, jako dirljivi trentuci prikazuju širokom auditorijumu, istinsku borbu, jednog naroda, borbu za ljudska prava, prikazuje se iskonski život i ljubav prema istom. Kao i borba za ostvarivanje individualizma, intelektualnih stremljenja i borba jednog društva za povratak kulturne slobode u teškom periodu tranzicije. Film ima za cilj da povrati veru i nadu svima nama, pokaže kako se životni problemi trebaju savladavati i kako treba tražiti i negovati prave vrednosti i snagu u nama.

U 2016 je u planu objavljivanje jedinstvenog pop-rock albuma ”Uklonimo barijere”, na prostoru Srbije i susednih republika koji objedinjuje sve te države u jedan fantastični muzički zapis sa jasnom, humanom porukom.

Učesnici na tom albumu su svi muzičari koji su prepoznali jedinstvenu energiju celokupnog projekta i koji celokupnu akciju čine drugačijom, jedinstvenom, primamljivijom. I ako iz različitih muzičkih pravaca, sjedinjeni su u jednom kompaktnom nosaču zvuka. Od početka akcije ne želimo diskriminaciju, želimo širiti poruku da smo svi isti, svi jednaki ma koliko bili drugačiji. Želimo se boriti za svoja prava kroz, muziku, umetnost, humanost, solidarnost. Na ovom albumu su se skupili upravo takvi muzičari, drugačiji, isti. Muzika ne prepoznaje razlike, ona je jednaka za sve nas, bez obzira da li je neko osoba sa invaliditetom, druge boje kože, druge vere, drugačijeg ekonomskog staleža, ona je za sve nas dostupna i pripada svima nama na jednak način. Upravo iz tog razloga glavni ambasadori dobre poruke, pozitivne vibracije su muzičari koji grade akciju “Uklonimo barijere”. Sam album zvaće se “Uklonimo barijere” i osim muzičara Vizantije, koji su od početka utemeljivači akcije i prateći bend svih učesnika akcije Uklonimo barijere cilj nam je bio da gostujući pevači budu predstavnici susednih republika i da i na taj način uklonimo barijere. Na albumu će se naći razni izvođači kao što su Alen Slavica (Hrvatska), Mladen Vojičić Tifa (Bosna), Goran Šepa -Gale Kerber (Srbija, Niš), Dejan Cukić, Bora Čorba, Zoran Predin (Slovenija), Maja Odžaklijevska (Makedonija), Vesna Zakonović Arežina, Nikola Čuturilo Čutura, Pile Alisa, Nenad Stefanović Japanac, Zele Lipovača (Bocna/Hrvatska) Dragoljub Đuričić (Crna Gora).
Osim različitih koncerata u Srbiji (počevši od malih koncerata po osnovnim školama, srednjim, kao i većih koncerata) u nastupajućem periodu akcija „Uklonimo barijere“ proširiće se i na susedne Republike u vidu akcija i promocije jedinstvenog albuma „Uklonimo barijere”, kao i dokumentarnog filma.

U planu je da se Akcija „Uklonimo barijere”, predstavi u fastivalskom obliku 2016. Godine u Nišu (muzički festival bi bio prvi i jedinstveni sa akcentom na ostvarivanje prava i boljeg života vulnerabilnih kategorija).

Dešavanja 2015

2015 godina nosila je sa sobom nove izazove i trebalo je prevazići uspehe predhodnih akcija, što nije nimalo lako i iziskuje maksimalnu posvećenost, kako intelektualnu tako i operativnu. Svaka akcija “Uklonimo barijere” nosi sa sobom određenu, univerzalnu poruku koja ima za cilj, prevashodno promenu i uticaj na svest ljudi prema vulnerabilnim kategorijama u koje spadaju osobe sa invaliditetom, starije osobe, mala deca, roditelji i trudnice, isto tako svaka akcija “Uklonimo barijere” na jedinstven način pokušava da podstakne kulturu, prijateljski i brižni odnos među ljudima i decom.
U 2015. godini akcija “Uklonimo barijere” počela je predstavljanjem brošure „Budi drug“ u kojoj su opisane različite situacije u kojima deca trebaju da pristupe na adekvatan način kao i podela paketića.
U tekućem periodu (i posle 2015. Godine) planirano je promovisanje brošure „Budi drug“ u osnovnim školama širom države kroz druženje, mini koncerte, različite zabavne manifestacije u cilju edukacije dece i približavanja pojma osetljive kategorije, kao što su osobe sa invaliditetom. Želimo da se zajedno zabavimo sa dečicom, njihovim roditeljima i nastavnicima. Da na najlepši način iznedrimo zajedničke osmehe. Želimo da ohrabrimo decu sa invaliditetom i pokažemo im da biti drugačije nije ništa loše i sramotno.

Takođe u 2015.-oj našim vrednim i odanim muzičarima i spoljnim saradnicima koji su od početka u akciji “Uklonimo barijere”, ovoga puta pridružio se kao novi saborac čovek koji svakodnevno prevazilazi barijere i koji je otvorenog srca. On je prepoznao motiv i svrhu ove jedinstvene akcije na prostorima Srbije i susednih Republika, jedan od najistaknutijih boraca za pravdu, umetnik koji je ovekovečio pojam rok muzike Bora Đorđević, u martu će dati svoj doprinos akciji „Uklonimo barijere“, tako što će pevati na albumu „Uklonimo barijere“ i posetiti decu u školi 14. Oktobar radi pomoći u akciji uvođenja brošure „Budi drug“ kao dodatak udžbeniku u osnovnim školama. U toj akciji muzičari će se družiti sa decom ometenom u razvoju, igrati sa njima stoni tenis i košarku.

Održavanje manifestacije „Uklonimo barijere”, već je utemeljena, motivaciona i jedinstvena poruka koja služi za jačanje svesti ljudi o pojmu osetljive kategorije, takođe ima za cilj spajanje, zbližavanje u cilju razmene pozitivne energije, dobrih namera, druženja i međusobnog prihvatanja i razumevanja.

U maju, 2015. God., gosti, učesnici ove manifestacije su osobe iz sretstava javnog informisanja, poznate ličnosti, novinari, naši sugrađani kao i ljudi iz susednih republika i različitih gradova. Podržali su koncert “Uklonimo barijere”, koji se održao maja meseca u 2015. God., na tom koncertu muzički su se predstavili:

Lutajuća srca, Niš
Zoran Predin, Slovenija,
Dragoljub Đuričić, Crna Gora,
Nikola Čuturilo-Čutura, Beograd,
Vesna Zakonović Arežina, Beograd,
Vizantia, Niš,
La Kampanela, Niš

Dešavanja 2014

U 2014-toj udruženje „Dragana Rodić” kreće u nove pohode, sa novim, svežim idejama! I u ovoj godini borićemo se za ravnopravnost i različitost! Ukazati na nepristupačnost javnih objekata za osobe sa invaliditetom i vulnerabilnih (osetljivih) kategorija stanovništva u koje spadaju starije osobe, trudnice i mala deca. Podnaslov akcije biće „Alisa u zemlji čuda”. Nalazimo se u neadekvatnim uslovima za život koji bi se mogli nazvati egzistencijalni uslovi! Egzistencijalni u smislu da za normalno, osnovno funkcionisanje potrebna je isto takva uređena, društvena zajednica u arhitektonsko-građevinskom smislu. Osoba koja želi da normalno funkcioniše mora imate pristupačne objekte tipa javni wc, prilagođeni objekti za presvlačenje dece, ravne i dostupne ulaze. Prijatelj i podrška ove akcije biće poznata grupa sa ex Yu prostora “ALISA”, Niška grupa Vizantia sa prijateljima i neki od članova Kana benda.

Akcija Uklonimo Barijere se nastavlja, sa proširenim vizijama i partnerima. Hrabri, spremni ušli smo u novu etapu grandioznog poduhvata preobimnog sadržaja za koji je bilo potrebno uložiti neverovatnu energiju i rad. Celokupna V faza projekta „Uklonimo Barijere”, nastavlja svoj vizionarski cilj pod sloganom”Ja to mogu” i idejom probuditi svest, kulturu, društveno angažovanje kao i socijalni aktivizam kod omladine srednjoškolskog uzrasta. Ovog puta mladi srednjoškolci su bili glavni transparenti, ambasadori V faze akcije „Uklonimo Barijere”, sa podnaslovom „Ja to mogu”!
Srednjoškolci su imali priliku da aktivno učestvuju, doprinose, takmiče se i kroz takav vid aktivizma razvijaju svest o pojedinim grupama ljudi i o njihovim društveno-kulturološkim potrebama, želeli smo da u njihovom daljem životu stvorimo odnos i razvijemo njihovu svest prema osobama sa invaliditetom, da to nisu ljudi kojih se iz sujeverja treba kloniti već ljudi koje treba tretirati kao ravnopravne i korisne članove društva, starije osobe kojima treba ukazati poštovanje i pomoć ako to situacija nalaže, kao i ophođenje prema maloj deci i majkama sa decom, trudnicama..
Kroz ovu akciju cilj nam je bio ukazati na međuljudske odnose i kulturu ophođenja prema društvu koja se kroz raniji period zemlje u tranziciji u znatnoj meri poljuljala, ovom akcijom dali smo priliku mladim ljudima da se druže kroz rad, muziku i kreativnost pomažući drugima a ujedno stvarajući nešto jako bitno što će ovekovečiti njihovu mladost.
U ovoj V akciji “Uklonimo barijere”, sa podnaslovom “Ja to mogu”, učenici srednjih škola učestvovali su u konkursu za najbolji plakat, najbolji tekst za pesmu, najbolju muziku za pesmu.
Plakat se koristio kao propagadni materijal za celokupnu akciju „Ja to mogu” u vidu postera, pozivnica, i bilborda, tekst i muzika koristili su se za pesmu koju je otpevao naš sugrađenin Goran Šepa-Gale iz grupe KERBER, jedne od najpopularnijih grupa sa ex-yu prostora! Naš dragi sugrađanin Goran Šepa-Gale je ovim gestom omogućio mladim talentima da prikažu svoj rad i time zakorače u muzičku istoriju! Konkurs je bio raspisan sredinom Maja i trajao je do sredine Juna. Pobednici su bili proglašeni početkom školske godine, sredinom Septembra na muzičkoj manifestaciji gde su na početku bili i nagrađeni najbolji radovi, prikazan pobednički plakat i premijerno izvedena pobednička pesma koju su otpevali Gale-Šepa pevač grupe KERBER uz pratnju grupe Vizantia.
Odabrana komisija od strane Udruženja „Dragana Rodić” odlučivala je o pobednicima. Pesma će se naći na jednom od albuma pomenutih grupa koje će učestvovati u njenom izvođenju. Učesnici konkursa su bili srednjoškolci svih škola u Nišu.

Posle proglašenja pobednika „Uklonimo barijere V”, sa podnaslovom ”Ja to mogu” svi gosti i učesnici akcije imali su priliku da besplatno uživaju u jedinstvenom koncertu Galeta-KERBER, grupe Vizantia, Najde i specijalnog gosta iznenađenja koji je publici odpevao nekoliko svojih numera, bivšeg člana benda Bijelo Dugme, Mladena Vojičića-TIFE , koji je poslednji put u Nišu gostovao daleke 1985 godine ali se odazvao ideji i odlučio da podrži jedinstvenu i humanu viziju na prostorima bivše Jugoslavije koja se zove „UKLONIMO BARIJERE”! PRVENSTVENO ONE U GLAVAMA!

Zbog velikog odziva i podrške ljudi u predhodnoj akciji „Uklonimo barijere”, odlučili smo da idemo dalje..
Pozvali smo vas da baš Vi budete oni koji će pomoći da pojam vulnerabilne kategorije bude na adekvatan način prihvaćene u društvu!
Zajedno u akciji „Uklonimo barijere VI”, sa podnaslovom “Dodaj boje”, dodavali smo boje radovima koje su slali osobe sa invaliditetom, deca koja su se nesebično potrudila da budu ista kao i svi ostali! Posle bojenja radova uživali smo zajedno u nastupu Dejana Cukića, jednog od naših najpoznatijih muzičara koji je postao saborac ove akcije i grupe Vizantia.

Akcija se održala u svečanom holu Univerziteta u Nišu sa početkom od 19 časova i trajala je do 22 časa. U tom vremenskom periodu učesnici ove akcije, novinari iz različitih delova Srbije bojili su radove koje su poslala deca sa invaliditetom. Obojilo se dvadeset i pet radova i svaki od novinara učesnika dao je izjavu medijima o svom utisku i značaju borbe za prava vulnerabilnih kategorija. Radove smo uramili i biće okačeni na dečijoj klinici u Niškom kliničkom centru. Posle bojenja i izjava za medije družili smo se zajedno uz dobro raspoloženje, pozitivne vibracije i divne muzičke zvuke sa ciljem da svi zajedno pomognemo i učinimo naše okruženje lepšim. Na skupu su prisustvovali novinari sa tv Prva Mašan Lekić, Večernje novosti Daliborka Miljković, Dragan Araanđelović Ara Frilenser, RTS Dejan Tasić, B92 Jovana Đorđević, Radio S Vesna Zakonović Arežina, Pink Zoran Radenković, Kolor Pres Grup Tatjana Dobanovački, Funhaus Evropa Jelena Đukić Pejić, Arte Aleksandra Radaković, BETA Saša Đorđević, BLIC Kokan Kamenov, Blic Žena Vesna Torović, Belami Maja Vodeničarski Stanković, Siti radio Zorica Milenković, Južne vesti Predrag Blagojević, Zona plus Slađana Ostojić, NTV Olivera Sašek Radulović, Aldžazira Zoran Kosanović, Kurir Informer Dragana Kocić, Portal Niške vesti Ana Stanojević, Serbian Miror Aleksandra Mitić, Narodne novine Vesna Petrović. Akcija „Uklonimo barijere”, “Dodaj boje”, proglašena je za najbolju akciju u toj kategoriji.

Dešavanja 2013

U 2013 godini nastavili smo akciju „Uklonimo barijere” uz ugodan program, muziku, pozitivno raspoloženje usrećili smo mališane! Podnaslov programske aktivnosti „Uklonimo barijere” je bio „I mi smo ukras sveta”! Članovi udruženja „Dragana Rodić”, i javne ličnosti iz sveta muzike, televizije i filma podelili su 170 paketića deci sa posebnim potrebama. Svaku akciju su objavili svi pisani i elektronski mediji, uključujući četiri nacionalne televizije. Želeli smo da zajedno usrećimo i razveselimo decu!

I ovog puta želeli smo ukloniti barijere u glavama, prikazati invalidnost kao nešto od čega ne treba bežati, stiditi se i odbacivati ljude koji su drugačiji! Zbog toga nam je jako drago što imamo veliku medijsku podršku i samim tim nam je omogućeno da prodremo do većeg broja ljudske populacije, predstavimo im našu humanu viziju. Ovim delima reprezentujemo naš Grad Niš na najbolji mogući način.

Cilj ove programske aktivnosti pod nazivom „Uklonimo barijere” koja će se sprovoditi 2012-2019 je podizanja svesti o postojanju osoba sa invaliditetom i vulnerabilnih (osetljivih) kategorija stanovništva u našem najbližem okruženju, njihovim realnim društveno-socijalnim potrebama kao i primarnim, kulturološkim aspektom jedne jedinke.
U ovoj početnoj fazi bavimo se kategorijom invalidnost, osobama sa svojstvenom vrstom invalidnosti. Želimo preko medija i direktnim učešćem približiti ljude sa pojmom invaliditet, predstaviti ga kao nešto od čega ne treba bežati, pogotovo ne bojati se i ne stvarati različite predrasude i sujeverja.
Kao i svi ostali i osobe sa invaliditetom imaju svoju različitost i različite emocijalno-mentalne potrebe, različita intelektualna stremljenja. Utapanjem pravimo najveći vid diskriminacije! Osim ostvarivanja osnovnih egzistencionih potreba koje omogućavaju jednoj osobi normalan život postoje i druge potrebe koje životu daju punoću.

Posle podele paketića deci sa invaliditetom akcija “ Uklonimo barijere” nastavljaja misiju zajedno sa svojim saborcima na ovim viteškim poduhvatima! Sa jasnim ciljem i ovog puta, obezbediti adekvatne uslove u srednjim školama deci sa posebnim potrebama, invaliditetom i obezbediti im ravnopravno školovanje kako bi se uključili u život i postali korisni članovi društva „Život ne može da čeka”!

Ovu akciju podržao je jedan od najpopularnijih pevača u našoj zemlji, naš sugrađanin Goran Šepa – Gale (KERBER). Na održanom koncertu uživali su osobe sa invaliditetom srednjoškolskog uzrasta! Kao što je gore navedeno podnaslov ove akcije bio je „Život ne može da čeka” jer je tim mladim ljudima, toj deci školovanje neophodno bez ikakvog opravdalja i odlaganja. Ovim koncertom želeli smo da na jedan lep, kulturološki način ukažemo na razlike u našem društvu i kako ih prevazići.

Dešavanja 2012

Udruženje “Dragana Rodić”, 15.11.2012 godine pokrenulo je humanitarnu akciju „Uklonimo barijere” organizujući muzičku manifestaciju.

Tom prilikom muzički su se predstavili gost iz Hrvatske Alen Slavica i naš sugrađanin Miloš Aranđelović iz grupe Vizantia uz pratnju trojice takođe niških muzičara. Ovom akcijom želeli smo predočiti da trebamo svaki dan raditi na jednakosti i uklanjanju barijera, prvenstveno u glavama i svim ostalim arhitektonskim.

Ovim značajnim poduhvatom pod nazivom „Uklonimo barijere” predviđeno je da različite humanitarne akcije, filmske prezentacije i kulturološke performanse, umesne muzičke grupe i samostalni izvođači uz ugodan program na simboličan i reprezentativan način okupe osobe sa invaliditetom, vulnerabilne kategorije i eminentne ljude dobre volje. Takođe nam je u planu da nam gosti budu poznati internacionalni muzičari i javne ličnosti . Jedan od prioriteta je obostrana promena svesti o pojmu invalidnost, osvrt na vulnerabilne (osetljive) kategorije stanovništva u cilju evidentnih različitosti i jednakih prava.