Humanitarno udruženje “Dragana Rodić

Uklonimo barijere

Udruženje osoba sa invaliditetom „Dragana Rodić“ – Niš (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite prava osoba sa invaliditetom i poboljšanja kvaliteta života u poljima kao što su zdravlje, kultura, obrazovanje, sport, poljoprivreda, turizam, volonterizam, lokalne zajednice i društva, humanitarnog rada, zapošljavanja, saobraćaja, prirodnih i ljudskih katastrofa, saradnja sa dijasporom, obnova i rekonstrukcija verskih i kulturnih ustanova, izdavaštva, saradnje sa nacionalnim institucijama, izrada i realizacija projekata, saradnje sa domaćim i inostranim udruženjima, ekologija.